ocena: 0+x

Mawiają, że był tam na samym początku. Widział rozrzucone obiekty, lecz żaden nie należy do niego ani on żadnego nie poszukuje.

Na początku miał on imię, lecz pozbawiony był celu — postępował według własnego uznania. Gdy jednak ujrzał rozrzucone obiekty stracił swoje cechy na rzecz celu, który wybrał jego. Dzisiaj wiąże się go z jego jednym i jedynym celem. Odkąd jego imię zostało mu odebrane, wielu, którzy go spotkali, nadali mu inne. Nazywają go Obserwatorem, Patrzącym, Skrybą, Biografem, Opiekunem opowieści, Tym, który jest tego świadkiem.

Nie bój się go, albowiem nie ciążą na nim żadne lojalności, żadne pretensji i nikomu nie życzy on źle. Mężczyzny tego nie można odnaleźć, lecz odnajduje on wszystkich tych, których losy tknęły obiekty; musi ich bowiem znać. To właśnie jego zadanie — jego jedyny cel. A więc, jeżeli twoje przeznaczenie doprowadzi cię do kontaktu z obiektami, zostaniesz przez niego odnaleziony. Spotkasz go tylko raz: w śnie, w barze lub kawiarni albo nawet na przystani.

Gdy do tego dojdzie, zaoferuje ci on wymianę. Opowieść o kimś, kto jest lub był powiązany, w zamian za opowieść o tym, jak powiązano ciebie. Zgódź się, lecz nie pytaj go o żadną specyficzną opowieść ani o żaden obiekt. Opowie ci on jedynie tę opowieść, której najbardziej powinieneś wysłuchać, albo tę, która najbardziej powinna zostać wysłuchana, a obiekty same w sobie nie są przedmiotem jego zainteresowania. Słuchaj uważnie, albowiem historie tamte muszą zostać poznane. Ci, którzy upadli, muszą być pamiętani.

Kiedy zakończy swoją opowieść, przekaż mu swoje doświadczenie, wiedząc, że zostaniesz zapamiętany. Miej świadomość tego, że gdy upadniesz, twoja historia przetrwa.