W dowolnym mieście dowolnego kraju znajduje się zakład zdrowia psychicznego, w którym możesz zbadać prawdziwość opisanych tutaj zjawisk. Istniało 2538 obiektów, lecz 2000 z nich zostało zgubione.

Pozostałe 538 nigdy, przenigdy nie może się zjednoczyć.

Tutejsze opowieści zgromadzono z różnych źródeł — wielu, co najmniej, wątpliwych. Wszystkie z tych historii łączy jedno: opowiadają o obiektach, których zjednoczenie wywoła zatrważającą katastrofę. Szczegóły na jej temat większość ludzi wpędziłyby w objęcia szaleństwa.

Wiarygodność tych opowieści zawsze jest wątpliwa — i tak powinno być. Nikt tak naprawdę nie wie, czy którekolwiek z obiektów są prawdziwe ani czy istnieje skończona ich liczba dążąca do jedności. Spekulacje nie mają końca. Częścią tego, co fascynuje w opowieściach o Strażnikach, jest fakt, że każdy może wejść do odpowiedniej instytucji i poprosić o widzenie z danym strażnikiem, by przejść jego test i zdobyć chroniony przez niego obiekt.

Niektórzy strażnicy osobiście opublikowali swoje własne historie, dodając do aury tajemnicy tego niezwykle dziwnego i niepokojącego uniwersum. Niniejsza strona to zaledwie archiwum; strażnicy od niepamiętnych czasów przemieszczają się po sferach istnienia oraz fikcji, a obiekty nieustannie dążą do zjednoczenia.

Pomimo że są potężne i straszliwe, same z siebie nie mogą się zjednoczyć. Z tego powodu wzywają pewne osoby, które stają się poszukiwaczami. Ich historie są równie pokręcone i przeklęte, co samych obiektów, a poszukują zwykle z jednego z trzech powodów: aby zyskać moc, aby je zjednoczyć lub aby zadbać o ich rozdzielenie. Wiadomo, że cele te się zmieniają, deprawując poszukiwaczy i czyniąc ich potworami. Może jedynie żywić nadzieję, że ktoś o czystym sercu zatriumfuje nad tymi nieprzyjaciółmi.

Zapewne istnieje przyczyna, które cię tutaj przywiodła, drogi czytelniku. Całkiem możliwe, że wzywają cię obiekty.

Odpowiesz?

A przynajmniej tak głosi strona główna TheHolders.org, gdzie przez kilka lat umieszczano historie dziejące się w uniwersum strażników.

Prawa autorskie — tłumaczenie noty prawnoautorskiej z jednej z podstron tamten witryny:

Prawa autorskie każdego utworu pozostają przy jego twórcy. W wielu przypadkach twórca jest nieznany. Uniwersum strażników, w którym miejsce ma akcja tych utworów, należy uważać za własność publiczną, lecz nie znajduje się ono w domenie publicznej. Każdy ma prawo pisać własne utwory dziejące się w uniwersum strażników i zachować prawa autorskie do swoich prac.

Na podstawie tego nota (o licencji Creative Commons) widniejąca u dole każdej podstrony thp.wikidot.com dotyczy wyłącznie treści znajdujących się na stronie, które nie stanowią żadnego elementu uniwersum strażników.