ocena: 0+x

Niniejszy dokument znalazł się pomiędzy stroną pięćdziesiątą czwartą i pięćdziesiątą piątą wszystkich znanych egzemplarzy dzieła pt. „Papierowy motyl” autorstwa dr. Wilheima Totenberga, w dniu 24 marca 1846 roku. Wiarygodność informacji zawartych w tym dokumencie nie została jeszcze zbadana.

Teza ta jest poprawna. Świat można zniszczyć tak łatwo i szybko, jak motyla z papieru. Aby to zatrzymać, musisz uczynić, co następuje.

Musisz zgromadzić wszystkie 2537 obiektów.

Gdy to uczynisz, pozwól, że ci pogratulujemy. Niewielu zdołało dotrzeć tak daleko.

Będziesz musiał wtedy przyzwać ostatni obiekt.

Na początku wystawisz wszystkie obiekty na oddziaływanie Końca. Zgromadzisz je w jednym wielkim pomieszczeniu i uwidocznisz pierwszy obiekt. W reakcji na to pozostałe wzniosą bariery ochronne; nic wówczas nie zdoła się do nich zbliżyć.

Następnie będziesz musiał umieścić obiekt Końca w bezpiecznym miejscu, skąd nikt go nie ukradnie. To jest bardzo ważne. Obiekt Końca nie korzysta bowiem z innych mechanizmów ochronnych niż te drzemiące w nim.

Gdy zdejmiesz ręce z obiektu Końca, odczujesz ostry ból, jak gdyby ktoś dźgnął cię w klatkę piersiową. Jeśli najdzie cię ochota na poddanie się prześwietleniu rentgenowskiemu, wynik wskaże, że w twoim kręgosłupie znajduje się diament. Jest on skutkiem reakcji innych obiektów związanych z twoim ciałem na wystawienie na oddziaływanie Końca. Zachowaj ostrożność; jeżeli ktoś ukradnie tamten obiekt: twoje nowo nabyte mechanizmy ochronne zadziałają tylko, jeśli tamten obiekt użyty zostanie na tobie. Bez względu na to ciągłe jego używanie doprowadzi do twojej śmierci.

Jeżeli jesteś gotów podjąć to ryzyko, to, wykonawszy opisane instrukcje, staniesz się istotą, której poszukujemy. Strażnikiem Legiona. Twoim zadaniem będzie odpieranie Końca.